Allahumma sholli wa salim ‘alaa # Sayyidina wa maulanaa muhammadin
‘adada maa fi ‘ilmillahi sholatan # Da’imatan bida wa min mulkillahi

Wasiate Kyai Umar maring kita.
Mumpung sela ana donya dha mempenga.
Mempeng ngaji ilmu nafi’ sangu mati.
Aja isin aja rikuh kudu ngaji

Dha ngajiya marang sedulur kang ngerti
Aja isin najan gurune mung bayi
Yen wus hasil entuk ilmu lakonono
Najan sithik nggonmu amal dilanggengno

Aja ngasi gegojegan dedolanan
Rina wengi kabeh iku manut syetan
Ora kena kanda kasep sebab tuwa
Selagine durung pecat sangka nyawa

Ayo konco padha guyub lan rukunan
Aja ngasi pisah congkrah lan neng-nengan
Guyub rukun iku marakake rosa
Pisah congkrah lan neng-nengan iku dosa

Ing sahrene dawuh rukun iku nyata
Ayo enggal dha nglakoni aja gela
Aja rikuh aja isin aja wedi
Kudu enggal dilakoni selak mati

Mula ayo bebarengan sekolaho
Mesti pinter dadi bocah kang utama
Budhi pekertine becik sarta tata
Woh-wohane bakal bekti marang wong tuwa

Ing sahrene dawuh rukun iku cetha
Ayo enggal dha nglakoni aja gela
Ayo sekolah nyang madrasah Al-Qur’an
Padha ngaji Qur’an ana Mangkuyudan