Indeks Artikel
RESENSI KITAB MAFAHIM YAJIBU AN TUSHOHHAH
Page 2
Semua Halaman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segala puji kita selalu haturkan dan persembahkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Merahmati alam semesta. Akibat yang baik hanya bagi orang-­orang yang bertakwa. Semoga Allah berkenan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada penutup para nabi dan rasul, serta segenap keluarga dan para sahabatnya. Amin adadama khalaqallah

 

Dalam tulisan singkat ini, Al-Faqir ingin menyajikan Resensi dari Kitab Mafahim Yajibu An Tushohhah karangan buya As Sayyid Muhammad Bin Alwy Al Maliky Al Hasany. Kita telah mengatahui bersama betapa hebatnya beliau