Indeks Artikel
( Keutamaan Nama Ahmad dan Muhammad ) ????? ??????? ????? ?????
Page 2
Semua Halaman

 

 

 

 

 

 

1. Syaikh Ibnu Bukair di Kitab "Fadhail At-Tasmiyah bi Ahmad wa Muhammad”:

* ????? ???? ?? ??? ?? ??? ???? ?? ????? ? ??? ???: ???? ?? ???? ?????? ? ??? ???? ??? ???? ?????? ? ?? ??? ?? ???? ? ???: ??? ???? ???? ??? ???? ???? ???? : « ???? ????? ??? ??? ???? ????? ???? ??? ????? ???????: ???? ?? ???????? ???? ????? ??? ???? ???? ??????? ?? ????? ????? ???? ????? ???? ???? ???? ??? ???? ??? ???? ????? ?? ???? ???? ?????» .

"Pada suatu ketika ada dua orang hamba berdiri di hadapan Allah kemudian keduanya diperintahkan masuk surga. Lalu keduanya bertanya: Ya Tuhan kami dengan apa kami berhak masuk surga padahal kami tidak melakukan sesuatu yang bisa memasukkan kami ke surga? Allah berkata: Masuklah wahai kedua hambaku, karena sesungguhnya Aku telah bersumpah pada DiriKu untuk tidak memasukkan neraka orang yang bernama Ahmad dan Muhammad."

2. Syaikh Ibnu Bukair di Kitab "Fadhail At-Tasmiyah":

* ?????? ???? ?? ???? ?? ?????? ?????? ? ??? ???? ?? ???? ?? ??????? ? ??? ???? ?? ??? ??????? ? ??? ??? ?? ??? ? ??? ??? ?????? ? ?? ???? ? ?? ???? ?? ???? ??????? ? ?? ????? ?? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ???: « ?? ??? ?? ????? ????? ??? ??? ????? ????? ?? ???? ?? ???? ????» .

"Barangsiapa yang punya anak empat dan tidak satupun dari mereka yang bernama Muhammad, maka cinta Muhammad tidak akan masuk ke dalam hatinya."

3. Syaikh Ibnu Bukair dalam kitabnya "Fadhail At-Tasmiyah":

* ?????? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ?????? ? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ........? ??? ???? ?? ???? ? ??? ???? ?? ????? ........? ??? ???? ?? ??? ? ??? ???? ?? ??? ???? ? ?? ??? ?????? ?? ??? ??????? ? ?? ????? ?? ??? ??? ????? ? ?? ????? ?? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ???: « ?? ?? ????? ?? ???? ?? ???? ???? ??????? ??????» .

"Seseorang dari kalian tidak mendapat keburukan jika di rumahnya ada yang bernama Muhammad satu, dua, atau tiga orang".

4. Syaikh Ibnu Bukair dalam kitabnya "Fadhail At-Tasmiyah:

* ????? ???? ?? ??? ?? .... ?????? ? ??? ???? ?? ??????? ?? ????? ???????? ? ??? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ?????? ? ??? ???? ??? ??? ?? ???? ?????? ? ??? ??? ???? ?? ???? ? ?? ????? ?? ??? ???? ?????? , ?? ????? ?? ??? ?????? ? ?? ??? ?? ??? ???? ? ???: ??? ???? ???? ??? ???? ???? ???? : « ?? ?? ??? ???? ??? ????? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ??????? ?????? ??? ??? ??? ????» .

"Tidaklah suatu kaum melakukan musyawarah dan hadir bersama mereka orang yang bernama Ahmad atau Muhammad dan diikutkan dalam musyawarah kecuali mereka mendapatkan pilihan yang baik di dalamnya".

5.      Syaikh Ibnu Bukair di Kitab “Fadhail At-Tasmiyah”

* ????? ??? ?????? ?? ???? ?? ???? ? ??? ??? ???? ???? ?? ???? ?? ??? ????? ??? ??? ?????? ?? ??? ?????? ? ??? ????? ?? ???? ? ??? ???? ?? ?????? ? ??? ???? ? ?? ??? ??? ?????? ? ?? ??? ?? ??? ? ?? ??? ???? ?????? ? ???: ??? ???? ???? ??? ???? ???? ???? : « ?? ??? ?? ???? ????? ?????: ???? ????? ???? ???? ?? ??? ??? ????? ???» .

“Barangsiapa yang ada didalam rumahnya 3 nama : Ahmad, Muhamad, dan Abdulloh maka tidak akan diberi musibah karenaya yaitu faqir”

6.      Syaikh Ibnu Bukair di Kitab “Fadhail At-Tasmiyah”

* ????? ??? ?????? ???? ?? ???? ?????? ??? ???? ?? ???? ??????? ? ??? ??? ?????? ???????? ?????? ? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ?????? ? ?? ???? ? ?? ???? ?? ??? ???? ? ?? ????? ? ?? ??? ???? : ??? ??? ??? ??????? ????? ???? : « ?? ??? ???? ???? ?????? ????? ??? ???? ?????? ????».

“ Barangsiapa memiliki nama Ahmad maka akan dimasukkan surge tanpa hisab karena kemuliaan namanya”

7.      Syaikh Ibnu Bukair di Kitab “Fadhail At-Tasmiyah”  

* ????? ??? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ?????? ??? ??????? ?? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ??????? ? ??? ???? ??? ???? ?? ???? ??????? ? ??? ??? ?? ??????? ???????? ? ??? ??????? ?? ???? ?????? ? ??? ???? ?? ???? ? ?? ???? ? ?? ??????? ? ?? ????? ? ?? ??? ????? ? ???: ??? ???? ???? ??? ???? ???? ???? : « ?? ??? ???? ????? ??? ?? ??? ?? ????? ??? ?? ?????» .

“Barangsiapa memberikan nama kepada anaknya yaitu namaku karena cintanya padaku, dia dan anaknya akan bersamaku di surga”

8.      Syaikh Ibnu Bukair di Kitab “Fadhail At-Tasmiyah”

* ?????? ??? ???? ????? ?? ??????? ?? ???? ?? ?????? ??????? ? ???? ??? ???? ???? ?? ??? ?????? ???????? ? ??? ??? ??? ???? ???? ?? ???? ??????? ? ??? ??? ??? ???? ?? ???? ?? ?????? ?????? ? ??? ???? ?? ?????? ? ??? ???? ?? ??? ? ??? ?????? ?? ????? ? ???: ???? ??? ???? ????? ?????? ????: « ??? ??????? ??? ????: ????? ??????? ??? ???? ??????? ????» .

“ Nama-nama yang paling aku cintai kepada Allah adalah Muhammad, paling pas/benar adalah Abdulloh dan nama yang paling dibenci adalah Kholid”

9.      Syaikh Ibnu Bukair di Kitab “Fadhail At-Tasmiyah”

* ?????? ??????? ?? ???? ?? ???? ? ??? ???? ?? ???? ?? ??????? ? ??? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ?? ????? ? ??? ?????? ?? ???? ?????? ? ??? ???? ?? ???? ? ??? ???? ?? ???? ? ?? ???? ?? ???? ???? ? ?? ????? ?? ??? ????? ? ???: ??? ???? ???? ??? ???? ???? ???? : « ??? ??? ?????? ???? ????? ??? ???? ?? ????? ??? ???? ?? ?????? ????» .

“Barangsiapa orang mukmin memberikan nama pada anaknya Muhammad maka Allah mencatat baginya ibadah setahun dan dirinya diangkat 30 derajat”

10.  Syaikh Ibnu Bukair di Kitab “Fadhail At-Tasmiyah”:

* ?????? ??? ??? ???? ?? ??????? ?????? ? ??? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ????????? ? ??? ??? ????? ?? ??? ??? ???? ? ??? ???? ?? ???? ? ??? ???? ?? ???? ???? ?? ??? ? ??? ????? ?? ??????? ? ??? ???? ?? ???? ? ?? ??? ?? ???? ? ???: ??? ??? ????? : « ???: ???? ???? ??? ???? ???? ????: ??? ??? ?????? ???? ????? ?? ????? ?? ????? ????? ???? ????? ???? ?? ??? ???? ????? ???? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ??? ??????? ???? ???? ?????» .

“Ketika seorang mukmin memberi nama anaknya Muhammad kemudian memanggilnya Muhammad, maka akan menjawab seluruh hamalah arys dengan jawaban labaika ya waliyalloh berbahagialah, maka sungguh dirimu bersama pada ajr, dan Allah akan memberikan padanya dihari kiamat pahala para penghuni Arsy”

11. Syaikh Ibnu Bukair dalam kitabnya "Fadhail At-Tasmiyah":

* ????? ??? ??? ???? ?? ??? ?? ????? ??????? ? ??? ??? ????? ???? ?? ???? ?? ????? ?????? ???? ? ??? ???? ?? ????? ?????????? ? ? ?????? ???? ?? ???? ?? ?????? ??????? ? ??? ????? ?? ????? ???????? ? ??? ???? ?? ????? ? ???: ????? ????? ?? ??? ?? ???? ? ??? ????? ?? ??? ?????? ??????? ? ?? ???? ?? ??? ?????? ? ?? ??? ?????? ? ?? ??? ?? ??? ???? ? ???: ??? ???? ???? ??? ???? ???? ???? : « ?? ????? ??? ?? ????? ???? ???? ???? ????? ??? ?????? ?? ??????? ??? ?? ????? ??? ????» .

"Tidak berkumpul suatu kaum dalam satu musyawarah, dan diantara mereka ada yang bernama Muhammad tapi mereka tidak mengikutkannya dalam musyawarah tersebut kecuali mereka tidak mendapat berkah di dalamnya".

12. Syaikh Ibnu Bukair dalam kitabnya "Fadhail At-Tasmiyah":

* ?????? ??????? ?? ???? ?? ???? ??????? ? ??? ??? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ??????? ? ??? ??? ???? ??? ?????? ?? ???? .....? ??? ??? ???? ????? ?? ???? ? ??? ???? ?? ???? ? ??? ??????? ?? ??????? ? ?? ????? ?? ???? ? ?? ??? ????? ??????? ? ?? ?????? ?? ????? ? ?? ??? ?? ??? ???? ? ?? ????? ??? ???? ???? ???? ???: « ?? ?? ??? ??? ???? ??? ??? ??? ??? ???? ????? ???? ?????? ??????? ?????? » .

"Tidaklah satu keluarga di antara mereka ada yang memakai nama Nabi kecuali Allah akan mengutus kepada mereka malaikat yang akan mensucikan mereka di waktu pagi dan sore".

13. Syaikh Ibnu Bukair di kitab "Fadhail At-Tasmiyah” :

* ?????? ???? ?? ???? ?????? ? ??? ???? ?? ???? ? ??? ???? ?? ???? ? ??? ??? ?? ??? ?????? ? ??? ???? ?? ??????? ??????? ? ??? ??? ????? ?? ??????? ????? ? ?? ???? ?? ???? ? ?? ???? ?? ????? ? ?? ???? ?? ??? ???? ? ???: ??? ???? ???? ??? ???? ???? ? ??? : « ??? ??? ?? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ??? ??? ???? ???? ???? ????» .

“ Tidak aka nada seorang daripada ahli surge kecuali dia diundang dengan namanya kecuali Adam maka sesungguhnya dia akan diundang dengan panggilan Abi Muhammad”

14. Syaikh Ibnu Bukair di kitab "Fadhail At-Tasmiyah” :

* ?????? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ??????? ? ??? ??? ?? ???? ? ??? ???? ???? ?? ???? ? ??? ????? ? ??? ??????? ?? ????? ? ??? ??? ????? ?? ??? ???? ?? ????? ? ?? ????? ?? ???? ???: ??? ???? ???? ??? ???? ???? ???? « ?? ??? ?? ?????? ??? ??? ????? ????? ??? ?????» .

“Barangsiapa siapa punya anak tiga, dan tidak ada yang diberi nama dengan namaku maka sungguh dia kotor/tidak baik”

15. Syaikh Ibnu Bukair di kitab "Fadhail At-Tasmiyah" :

* ????? ??? ??? ????? ???? ?? ???? ?? ???? ???????? ? ??? ???? ?? ???? ? ???.... ??? ?????? ?? ??? ????? ? ??? ???? ?? ??? ?????? ?? ??? ? ??? ??? ???? ?? ????? ? ??? ????? ?? ??? ?????? ? ?? ???? ????? , ?? ????? ??? ?? ??? ???? ???: ???? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ????: ?? ????? ?? ?????? ????? ??? ??? : ??? ?? ???? ???? ? ?????? ???? ???: « ??? ???? ??? ???? ??? ??? ??? ??? ?????? ???: ??? ???? ????? ??? ????? ????? ???? ???? ?? ????» .

Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bertanya: Apakah ada dari istri kalian yang hamil? Seorang menjawab: Iya, Ya Rasulullah, istriku sedang hamil. Rasulullah bersabda: Jika engkau kembali ke rumahmu maka letakkan tanganmu di atas perut istrimu dengan membaca: "Bismillah, Ya Allah ... sesungguhnya aku akan menamainya Muhammad". Maka ia akan lahir laki-laki.

16.  Ibnu Bukair di kitab "Fadhail At-Tasmiyah":

* ????? ??? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ??? ? ??? ??????? ?? ???? ?? ???? ???? ?????? ? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ???????? ? ??? ??? ?? ??? ???? ? ??? ??? ?? ????? ? ??? ????? ?? ??? ?????? ? ?? ??? ?? ???? ? ?? ?????? ? ?? ????? ?? ?????? ? ???: ??? ???? ???? ??? ???? ???? ???? : « ?? ??? ?? ?????? ??? ??? ????? ????? ??? ???» .

"Barangsiapa yang memiliki 3 anak dan tidak menamai salah satunya dengan nama Muhammad maka ia orang yang bodoh".

17. Syaikh Ibnu Bukair di kitab "Fadhail At-Tasmiyah" :

* ?????? ??? ?????? ?? ???? ??????? ? ??? ???? ?? ??? ???????? ? ??? ??? ???? ??? ?????? ?? ??? ? ??? ????? ?? ???? ???????? ? ??? ???? ?? ?????? ? ??? ????? ?? ??? ?????? ? ?? ???? ?? ??? ????? ? ?? ???? ?? ???? ? ?? ???? ?? ?????? ? ???: ??? ???? ???? ??? ???? ???? ???? : « ?? ???? ????? ???? ??? ????» .

"Kemiskinan tidak masuk ke dalam rumah yang salah satu anggotanya ada yang bernama seperti namaku".

18. Syaikh Ibnu Bukair di kitab "Fadhail At-Tasmiyah" :

* ????? ??? ????? ???? ?? ??? ?????? ? ??? ??? ??? ?? ????? ? ?????? ? ??? ??? ?????? ?????? ? ??? ???? ??? ??? ????? ????? ? ?? ???? ?? ???? ?????? ? ?? ???? ???? ?????? ? ?? ??? ??? ??? ???????? , ?? ???? ?????? ? ?? ???? ??? ?? ??? ???? ???: ??? ???? ???? ??? ???? ???? ???? : « ?? ?? ????? ???? ???? ????? ?? ???? ???? ?? ???? ??? ??? ??? ?????? ?? ?? ??? ?????» .

"Tidaklah suatu hidangan dihidangkan kemudian dihadiri oleh orang yang bernama Muhammad atau Ahmad keculai rumah tersebut disucikan setiap hari sebanyak dua kali".

19. Syaikh Ibnu Bukair di kitab "Fadhail At-Tasmiyah:

* ??? ??? ???? : ????? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ?????? ?????? ??? ????? ? ????? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ???? ?? ??? ???? ??????? ? ????: ?????? ??? ???? ??? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ???? ??????? ? ????? ??? ?????? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ?????? ????????? ? ????? ???? ?? ???? ?? ?????? ?????? ? ????? ??? ?? ???? ????? ? ?? ????? ? ?????? : « ??? ????? ????? ??????? ??????? ?? ?? ?????? ??? ?????? ?? ????» .

"Jika kalian menamai seorang anak "Muhammad", maka muliakanlah ia, dan luaskan tempat duduk untuknya, dan jangan kalian menghina ia di mukanya".

20. Syaikh Ibnu Bukair di kitab "Fadhail At-Tasmiyah:

* ??? ???? : ????? ???? ?? ???? ?? ??????? ??????? ? ??? ????? ?? ???? ??? ????? ??????? ? ????? ???? ?? ??????? ? ????? ???? ?? ???? ? ?? ??? ?? ???? ? ?? ????? ? ?? ??? ????? ? ?????? : « ?? ??? ?? ????? ????? ????? ????? ?? ??? ?? ??????? ?? ?????»

"Barangsiapa yang dikaruniahi seorang anak kemudian ia menamainya "Muhammad" untuk mendapat berkah maka ia dan anak itu akan masuk surga".

21. Syaikh Ibnu Bukair di kitab "Fadhail At-Tasmiyah:

* ????? ??? ????? ???? ?? ??? ?? ???? ??????? ? ??? ??? ??? ???? ?? ????? ?????? ?????? ? ??? ??? ?????? ???? ???? ?? ???? ?? ???? ?????? ? ??? ???? ??? ??? ?? ???? ????? ? ?? ????? ?? ??? ???? ?? ???? ? ?? ????? ?? ???? ?? ?????? ?? ??? ? ?? ??? ?? ??? ???? ? ???: ??? ???? ???? ??? ???? ???? ???? « ??? ????? ????? ????? ??????? ??????? ?? ?????? ??? ?????? ?? ????» .

“Ketika engkau semua memberikan nama anakmu nama Muhammad maka mulyakanlah dia, berikanlah kelonggaran pada tempat duduknya dan janganlah menghinanya karena wajahnya”

Dari Kitab Fadhail At-Tasmiyah Ahmad wa Muhammad.

by : Al-Faqir Al-Haqir Ahmad Muhammad M.N.